image banner
Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 482

 Trình tự thực hiện     

Bước 1: Đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh, khi đặt văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi đặt trụ sở của hội, Ban lãnh đạo hội phải gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ, (Tầng 01, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Số điện thoại liên hệ: 0274.3822335 hoặc 0274.3859040).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).

Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép hội đặt văn phòng đại diện. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  Lĩnh vực     

Tổ chức phi chính phủ

  Đối tượng thực hiện     

 

  Cách thức thực hiện     

Trực tiếp tại Sở Nội vụ, hoặc qua đường bưu điện. 

  Thành phần hồ sơ     

Giấy tờ phải xuất trình:

STT Tên giấy tờ Số lượng bản Mẫu giấy tờ
1 Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hội và điều lệ hội.
 1 Bản sao
2 Đơn xin phép đặt văn phòng đại diện (theo mẫu)
 1 Bản chính
3 Dự kiến nội dụng hoạt động của văn phòng đại diện;
 1 Bản chính
4 Bản sao có chứng thực các giấy tờ hợp pháp liên quan đến quyền sử dụng nhà, đất nơi dự kiến đặt văn phòng đại diện;
 1 Bản sao

  Căn cứ pháp lý     

- Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

- Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP;

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 và Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ.

- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 và Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

- Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/07/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

  Phí     

Không.

  Lệ phí     

Không.

  Yêu cầu điều kiện     

a) Đối tượng áp dụng là những hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh, khi đặt văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi đặt trụ sở của hội.

b) Sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc cho phép đặt văn phòng đại diện, hội báo cáo bằng văn bản với Bộ Nội vụ và Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội hoạt động.

  Số bộ hồ sơ     

1

  Kết quả thực hiện     

Quyết định cho phép hội đặt văn phòng đại diện.

  Thời hạn giải quyết     

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Cơ quan thực hiện     

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

  Cơ quan ban hành     

 

  Cơ quan phối hợp     

 
 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0