image banner
Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội (cấp tỉnh)
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 569

  Trình tự thực hiện     

Bước 1: Ban lãnh đạo hội gửi hồ sơ xin chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ (Tầng 01, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Số điện thoại liên hệ: 0274.3822335 hoặc 0274.3859040),

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).

Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  Lĩnh vực     

Tổ chức phi chính phủ

  Đối tượng thực hiện     

 

  Cách thức thực hiện     

Trực tiếp tại Sở Nội vụ, hoặc qua đường bưu điện. 

  Thành phần hồ sơ     

Giấy tờ phải xuất trình:

STT Tên giấy tờ Số lượng bản Mẫu giấy tờ
1 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Chia Hội
 1 Bản chính
 
Link file mẫu
2 Đơn đề nghị chia hội
 1 Bản chính
 
Link file mẫu
3 Đơn đề nghị sáp nhập hội
 1 Bản chính
 
Link file mẫu

  Căn cứ pháp lý     

- Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

- Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP;

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 và Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ

- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 và Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

- Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/07/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

  Phí     

Không.

  Lệ phí     

Không.

  Yêu cầu điều kiện     

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có quyết định chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội, các hội mới được hình thành phải tổ chức đại hội để thông qua các nội dung được quy định tại Điều 11, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

b) Các hội mới được hình thành do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Điều 14, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP để xem xét, phê duyệt điều lệ.

  Số bộ hồ sơ     

1

  Kết quả thực hiện     

Quyết định cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.

  Thời hạn giải quyết     

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Cơ quan thực hiện     

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

  Cơ quan ban hành     

 

  Cơ quan phối hợp     

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0