image banner
Kết quả thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Kết quả thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023

Tiếp tục triển khai Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định 108/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong năm 2023, các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực rà soát hệ thống văn bản quy định liên quan đến tổ chức bộ máy thuộc phạm vi quản lý sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn và giảm đầu mối tổ chức bên trong, loại bỏ những bất cập, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

a) Đối với khối các cơ quan quản lý nhà nước:

Triển khai Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, trong năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành theo trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở, ngành: Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và du lịch; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các đơn vị thuộc Sở: Chi cục Quản lý đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); Ban Tôn giáo (thuộc Sở Nội vụ). 

b) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập:

Triển khai Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của một số Bộ, ngành, trong năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư); Trung tâm Quy hoạch, phát triển đô thị tỉnh (thuộc Sở Xây dựng); Trung tâm Công nghệ thông tin - Lưu trữ tài nguyên và môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thủ Dầu Một. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện sáp nhập Trung tâm Sức khỏe Lao động và Môi trường vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0