image banner
Kết quả giải quyết hồ sơ các thủ tục hành chính Sở Nội vụ năm 2023
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 568
Trong năm 2023, Sở Nội vụ đã giải quyết 370 hồ sơ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Nội vụ

Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính Sở Nội vụ đã giải quyết trong năm 2023:

Thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực

Số hồ sơ đã giải quyết

I. Thi đua - khen thưởng

157

1. Thủ tục Tặng Bằng khen cấp tỉnh

71

2. Thủ tục tặng Bằng khen cấp tỉnh cho gia đình

1

3. Thủ tục Tặng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đối ngoại

1

4. Thủ tục Tặng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất

2

5. Thủ tục Tặng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

6

6. Thủ tục Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh

17

7. Thủ tục Tặng Cờ thi đua tỉnh thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

2

8. Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

8

9. Thủ tục Tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

36

10. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh

5

11. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

4

12. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất

4

II. Tổ chức phi chính phủ

8

1. Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp Tỉnh

1

2. Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh)

1

3. Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh

1

4. Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh)

1

5. Thủ tục thành lập hội (cấp tỉnh)

3

6. Thủ tục tự giải thể quỹ (Cấp tỉnh)

1

III. Tôn giáo Chính phủ

61

1. Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

1

2. Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

16

3. Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

1

4. Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

1

5. Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

4

6. Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

1

7. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

6

8. Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

3

9. Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

22

10. Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

6

IV. Văn thư và Lưu trữ nhà nước

144

1. Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ (Cấp tỉnh)

143

2. Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ (Cấp tỉnh)

1

Tổng số

370


Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0