image banner
Thông báo về việc báo giá tư vấn khảo sát và lập kế hoạch thuê dịch vụ CNTT “Thuê hệ thống phần mềm quản lý thi đua khen thưởng”
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 450

Kính gửi: Các đơn vị, công ty có chức năng và năng lực kinh nghiệm
                       tư vấn khảo sát và lập kế hoạch thuê dịch công nghệ thông tin.

 

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Sở Nội vụ về việc chấp thuận chủ trương hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Thuê hệ thống phần mềm quản lý thi đua khen thưởng”, Sở Nội vụ đang thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát và lập kế hoạch thuê dịch công nghệ thông tin “Thuê hệ thống phần mềm quản lý thi đua khen thưởng” với các thông tin cơ bản như sau:

1. Tên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Thuê hệ thống phần mềm quản lý thi đua khen thưởng.

2. Mục tiêu: Tạo sự thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thi đua khen thưởng, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, các cá nhân và tổ chức có thể theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ và tăng cường hiệu quả cho công tác quản lý thi đua, khen thưởng.

3. Quy mô: Thuê hệ thống phần mềm quản lý thi đua khen thưởng (Quản lý cấp khen thưởng, Quản lý danh hiệu khen thưởng, Quản lý hình thức khen thưởng, Quản lý biểu mẫu, Quản lý thành tích cá nhân, Quản lý thành tích đơn vị, ...) kèm theo đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm, bảo trì, vận hành hệ thống.

4. Chủ trì thuê dịch vụ: Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.

5. Khái toán kinh phí thực hiện: : 1.761.456.070 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm sáu mươi mốt triệu bốn trăm năm mươi sáu ngàn không trăm bảy mươi đồng).

6. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ - chương 435, loại 340, khoản 341.

7. Địa điểm thực hiện: Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.

8. Thời gian thực hiện:

- Thời gian chuẩn bị hình thành dịch vụ: Năm 2024.

- Thời gian thuê dịch vụ: Năm 2024 - 2028.

Để có đủ cơ sở lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực kinh nghiệm để khảo sát, lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin và giải trình với đơn vị thẩm định (nếu có) theo các quy định hiện hành, Sở Nội vụ kính mời các đơn vị, công ty gửi báo giá và hồ sơ năng lực về Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương theo địa chỉ sau: Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Tầng 18, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thời gian nhận hồ sơ đến hết 16 giờ 30 ngày 24/5/2024.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Bà Phạm Xuân Phương – Kế toán trưởng phòng Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, điện thoại: 039.618.3055.

Công Văn 1024 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0