image banner
Thông báo báo giá tư vấn khảo sát và lập kế hoạch thuê dịch vụ CNTT “Thuê phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương”
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 699

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Sở Nội vụ về việc chấp thuận chủ trương hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Thuê phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương”, Sở Nội vụ đang thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát và lập kế hoạch thuê dịch công nghệ thông tin “Thuê phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương” với các thông tin cơ bản như sau:

1. Tên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Thuê phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương.

2. Mục tiêu:

- Triển khai phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn tỉnh quản lý tập trung hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh thành cơ sở dữ liệu CBCCVC dùng chung của ngành Nội vụ, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực và các công tác khác của ngành một cách đồng bộ, tập trung, thống nhất; công tác lưu trữ dữ liệu tập trung lâu dài, xuyên suốt quá trình công tác của CBCCVC là một trong những cấu phần quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số của tỉnh.

- Phần mềm đáp ứng được việc quản lý hồ sơ CBCCVC từ 77 trường thông tin lên 109 trường thông tin theo chuẩn dữ liệu Quốc gia về CBCCVC nhằm phục vụ nghiệp vụ quản lý công chức toàn tỉnh của Sở Nội vụ và phục vụ quản lý hồ sơ CBCCVC trong phạm vi nội bộ cho mỗi sở, ban, ngành, địa phương, đồng thời phục vụ Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh xem trực tiếp thông tin các cá nhân nằm trong diện quy hoạch do Thường trực Tỉnh ủy quản lý.

- Phần mềm đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật về kết nối, đồng bộ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của tại tỉnh Bình Dương với cơ sở dữ liệu CBCCVC cấp quốc gia theo quy định của Bộ Nội vụ; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa ngành nội vụ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu của tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý chuyên ngành, báo cáo, theo dõi, giám sát, cảnh báo, dự báo, kiểm tra và thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước; phục vụ phân tích, xử lý trên cơ sở dữ liệu tập trung, cơ quan quản lý và các cơ quan, đơn vị liên quan đưa ra quyết định điều hành với thông tin đầy đủ, chính xác, theo thời gian thực.

- Dữ liệu, hồ sơ về cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức khai thác, cập nhật, sử dụng thường xuyên và được lưu trữ đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước theo hướng hiện đại, thực hiện minh bạch hóa công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

3. Quy mô: Thuê phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức (Quản lý tài khoản cán bộ; Quản lý đơn vị phòng ban; Quản lý các loại danh mục; Quản lý hồ sơ cán bộ; Quản lý các quá trình sức khỏe, công tác, khen thưởng; Quản lý hợp đồng lao động; Quản lý huy hiệu Đảng; Quản lý quá trình bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiễm, biệt phái; Quản lý các cảnh báo trong công tác tổ chức cán bộ; Tích hợp CSDLQG về CCVC, Tích hợp chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác; ... ) trong thời gian 05 năm và các dịch vụ kèm theo như đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị vận hành và bảo trì phần mềm.

4. Chủ trì thuê dịch vụ: Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.

5. Khái toán kinh phí thực hiện: : 5.598.659.437 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm chín mươi tám triệu sáu trăm năm mươi chín ngàn bốn trăm ba mươi bảy đồng).

6. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ - chương 435, loại 340, khoản 341.

7. Địa điểm thực hiện: Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.

8. Thời gian thực hiện:

- Thời gian chuẩn bị hình thành dịch vụ: Năm 2024.

- Thời gian thuê dịch vụ: Năm 2024 - 2028.

Để có đủ cơ sở lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực kinh nghiệm để khảo sát, lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin và giải trình với đơn vị thẩm định (nếu có) theo các quy định hiện hành, Sở Nội vụ kính mời các đơn vị, công ty gửi báo giá và hồ sơ năng lực về Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương theo địa chỉ sau: Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Tầng 18, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thời gian nhận hồ sơ đến hết 16 giờ 30 ngày 11/6/2024.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Bà Phạm Xuân Phương – Kế toán trưởng phòng Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, điện thoại: 039.618.3055.

Văn bản đính kèm

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0