image banner
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Bình Dương năm 2023
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 3276

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế, Nội quy tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 5399/KH-UBND ngày 20/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Bình Dương năm 2023,

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Bình Dương năm 2023 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

I. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Bình Dương năm 2023 (có danh sách mới kèm theo).

- Đề nghị các thí sinh cập nhật lại số báo danh, phòng thi và ca thi theo danh sách của thông báo mới đính kèm.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI

1. Địa điểm thi: Trường Đại học Thủ Dầu Một

2. Thời gian thi: 02 ngày từ ngày 20/01 - 21/01/2024

Ngày 20/01/2024: Thi trắc nghiệm trên máy gồm 02 môn tại dãy C

- 7h30: tất cả các thí sinh có mặt tại Hội trường 1 để tham dự khai mạc và phổ biến nội quy kỳ thi.

- Buổi sáng: Kiến thức chung 60 câu hỏi. Thời gian 60 phút

+ Ca 1: 8h30 - 9h30

+ Ca 2: 10h00 - 11h00

- Buổi chiều: Ngoại ngữ 30 câu hỏi. Thời gian 30 phút.

+ Ca 1: 14h00 - 14h30

+ Ca 2: 15h00 -15h30

Ngày 21/01/2024: Thi viết Chuyên môn nghiệp vụ tại dãy I4

+ 8h00-11h00: Đối với nâng ngạch lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương. Thời gian 180 phút.

+ 8h00-10h00: Đối với nâng ngạch lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương. Thời gian 120 phút.

Trên đây là Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi. Đề nghị các thí sinh tham dự kỳ thi thường xuyên truy cập website của Sở Nội vụ để theo dõi các thông báo có liên quan đến kỳ thi./.

*** Văn bản đính kèm và link tải hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm

              Thông báo triệu tập

              Hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0