image banner
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức, danh mục tài liệu phỏng vấn, thời gian và địa điểm phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2024
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 7961

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức,
danh mục tài liệu phỏng vấn, thời gian và địa điểm phỏng vấn
kỳ xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2024

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 1486/KH-UBND ngày 01/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về tổ chức xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2024;

Thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2024 tại cuộc họp ngày 03/6/2024;
Hội đồng xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2024 (sau đây viết tắt là Hội đồng xét tuyển) thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức, dự kiến thời gian và địa điểm phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2024 với các nội dung như sau:

I. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (Vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2024 được sắp xếp theo thứ tự mã số vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. Danh sách được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương tại địa chỉ: https://sonoivu.binhduong.gov.vn.

- Đề nghị thí sinh kiểm tra, rà soát lại thông tin cá nhân, vị trí việc làm dự tuyển, lĩnh vực phỏng vấn. Mọi phản ánh, thắc mắc xin liên hệ trực tiếp về Phòng Công chức - Viên chức Sở Nội vụ qua số điện thoại: 0274.3828944 để được hướng dẫn.

II. DANH MỤC TÀI LIỆU PHỎNG VẤN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN

 

1. Danh mục tài liệu phỏng vấn

Hội đồng xét tuyển đăng tải kèm theo danh mục tài liệu ôn tập theo lĩnh vực phỏng vấn. Đề nghị các thí sinh dự tuyển tra cứu lĩnh vực phỏng vấn của mình để biết danh mục tài liệu ôn tập phù hợp (có danh mục tài liệu kèm theo). Thí sinh tự tìm tài liệu và tự nghiên cứu.

2. Thời gian, địa điểm phỏng vấn

- Địa điểm phỏng vấn: Trường Đại học Thủ Dầu Một

- Thời gian dự kiến phỏng vấn Vòng 2: Từ ngày 27/6/2024 đến ngày 29/6/2024. Thời gian phỏng vấn đối với từng lĩnh vực cụ thể, đề nghị thí sinh tra cứu danh sách đính kèm và có mặt trước giờ phỏng vấn ít nhất 15 phút.

+ Buổi sáng: Bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều: Bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 phút.

Thời gian phỏng vấn cụ thể, danh sách thí sinh theo phòng thi, ca thi, Hội đồng sẽ thông báo trước khi tổ chức thi ít nhất 05 ngày làm việc.

Trên đây là Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức, thời gian và địa điểm phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2024. Đề nghị các thí sinh tham dự xét tuyển viên chức Vòng 2 thường xuyên truy cập vào website của Sở Nội vụ để theo dõi các thông báo có liên quan đến kỳ xét tuyển./.

Văn bản đính kèm

1. Thông báo số 26

2. Ds thí sinh đủ điều kiện xét tuyển

3. Ds thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển

4. Danh mục tài liệu tham khảo phỏng vấn xét tuyển

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0