image banner
Kết quả thi tuyển và hoàn thiện hồ sơ thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2023
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 7102

THÔNG BÁO

Kết quả thi tuyển và hoàn thiện
hồ sơ thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2023

 

 


Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức;

Căn cứ Kế hoạch số 1521/KH-UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt kết quả Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2023,

Sở Nội vụ thông báo một số nội dung sau:

1. Kết quả thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2023

Kết quả thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2023 (Có danh sách kèm theo) được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương tại địa chỉ: https://sonoivu.binhduong.gov.vn.

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ sẽ ban hành quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp trúng tuyển Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2023. Thời gian tuyển dụng kể từ ngày 01/11/2023.

2. Hoàn thiện hồ sơ thi tuyển

Sở Nội vụ đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2023, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định tuyển dụng phải đến cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển để được cung cấp, hoàn thiện hồ sơ thi tuyển theo quy định, bao gồm:

a) Quyển “Lý lịch cán bộ, công chức” theo Mẫu 01a-BNV/2007;

b) Bản “Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức” theo Mẫu 2C-BNV/2008;

c) Bản sao giấy khai sinh gốc có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

d) Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền về các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp văn bằng chứng chỉ được cấp bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt theo quy định của pháp luật, có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền và được Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng, chứng chỉ;

đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (Mẫu số 1).

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có văn bản báo cáo về Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định.

        Trên đây là Thông báo Kết quả thi tuyển và hoàn thiện hồ sơ thi tuyển công chức, Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị và thí sinh biết và thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị, thí sinh phản ánh về Sở Nội vụ (Phòng Công chức, viên chức; số điện thoại 0274.3828944) để được hướng dẫn./.

         *** Văn bản đính kèm:  Kết quả thi tuyển và hoàn thiện hồ sơ thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2023

 

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0