image banner
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; thời gian, địa điểm ôn tập và tổ chức thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2024 (Khối Đảng)
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 3345

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; thời gian, địa điểm ôn tập

và tổ chức thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2024

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

- Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Căn cứ Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày 03/01/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;

- Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

- Căn cứ Kế hoạch số 148-KH/TU ngày 17/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về việc thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024;

Thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2024 tại cuộc họp ngày 17/6/2024.

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2024 (sau đây viết tắt là Hội đồng thi tuyển) thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi; thời gian, địa điểm ôn tập và tổ chức thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2024 với các nội dung như sau:

I. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2024 (có danh sách kèm theo) được đăng tải trên website của Tỉnh ủy Bình Dương tại địa chỉ: https://www.tinhuybinhduong.vn và website của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương địa chỉ: https://sonoivu.binhduong.gov.vn

- Đề nghị các thí sinh kiểm tra, rà soát lại thông tin cá nhân, vị trí việc làm dự tuyển và đối tượng được miễn thi Tin học, Ngoại ngữ, đối tượng ưu tiên; nếu có sai sót đề nghị báo ngay về Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương (số điện thoại: 0274.3.832.015).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ÔN TẬP VÀ TỔ CHỨC THI

1.  Thời gian ôn tập: Thứ sáu, ngày 12/7/2024

- Sáng 7h30: thí sinh tập trung đóng lệ phí và nhận tài liệu.

- Sang 8h30: ôn tập môn Kiến thức chung, môn Nghiệp vụ chuyên ngành.

- Chiều 13h30: ôn tập môn Tin học

- Chiều 14h30: ôn tập môn Ngoại ngữ.

2.  Thời gian thi:

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy, dự kiến trong tháng 7/2024.

- Vòng 2: Thi viết và thi phỏng vấn, dự kiến trong tháng 8/2024.

3.  Địa điểm thi và ôn tập:

Trường Đại học Thủ Dầu Một (đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

4.  Lệ phí

Thí sinh đóng 800.000 đồng/ thí sinh tại buổi ôn tập bao gồm:

+ Lệ phí thi tuyển: 500.000 đồng/thí sinh

+ Lê phí ôn tập, tài liệu: 300.000 đồng/thí sinh.

Trên đây là Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; thời gian, địa điểm ôn tập và tổ chức thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2024, đề nghị thí sinh tham dự thường xuyên truy cập website của Tỉnh ủy Bình Dương và website của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương để theo dõi các thông báo có liên quan đến kỳ thi.

         *** Văn bản đính kèm:

        1. Thông báo số 33

        2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0