image banner
Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnCơ quan ban hànhLĩnh vựcHình thức văn bảnTrích yếuNgày ban hànhNgày có hiệu lựcTệp đính kèm
64/BNV-CCVC Bộ Nội vụ Công chức Viên chức Công văn Xác định cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Lượt xem: 754
05/01/2024 05/01/2024 Tải về
85/2023/NĐ-CP Chính phủ Công chức Viên chức Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Lượt xem: 144
07/12/2023 07/12/2023 Tải về
17/2023/TT-BNV Bộ Nội vụ Công chức Viên chức Thông tư Ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức
Lượt xem: 86
29/11/2023 15/01/2024 Tải về
2875/QĐ-UBND UBND tỉnh Thủ tục hành chính Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương
Lượt xem: 61
06/11/2023 06/11/2023 Tải về
15/2023/TT-BNV Bộ Nội vụ Thi đua, khen thưởng Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Nội vụ
Lượt xem: 767
15/10/2023 01/01/2024 Tải về
12/2023/TT-BNV Bộ Nội vụ Công chức Viên chức Thông tư Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 190
08/08/2023 01/10/2023 Tải về
11/2023/TT-BNV Bộ Nội vụ Tiền lương Thông tư Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc
Lượt xem: 2784
01/08/2023 15/09/2023 Tải về
42/2022/NĐ-CP Chính phủ Tổ chức hành chính Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
Lượt xem: 186
05/06/2023 24/06/2022 Tải về
29/2023/NĐ-CP Chính phủ Tổ chức Biên chế Nghị định về tinh giản biên chế
Lượt xem: 209
03/06/2023 20/07/2023 Tải về
07/2023/TT-BNV Bộ Nội vụ Đào tạo bồi dưỡng Thông tư Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 187
31/05/2023 01/08/2023 Tải về
12