Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Dịch vụ hành chính công
Tên thủ tục
Loại thủ tục
select
Lĩnh vực
select
Đơn vị thực hiện
select
 
STTTên Thủ TụcLĩnh vựcĐơn vi thực hiệnTải về
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 76 / 4 trang
1 Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ Văn thư - Lưu trữ Chi cục Văn thư Lưu trữ
2 Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Văn thư - Lưu trữ Chi cục Văn thư Lưu trữ
3 Báo cáo thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở, thay đổi lãnh đạo chủ chốt của hội Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương
4 Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương
5 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương
6 Đổi tên hội Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương
7 Thành lập hội Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương
8 Công nhận Ban Vận động thành lập Hội Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương
9 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương
10 Thủ tục thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương
11 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương
12 Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện, cấp tỉnh Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương
13 Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương
14 Thi nâng ngạch công chức Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương
15 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương
16 Xét tuyển công chức Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương
17 Thi tuyển công chức Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương
18 Thủ tục thành lập thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới Chính quyền địa phương Sở Nội vụ Bình Dương
19 Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Công tác thanh niên Sở Nội vụ Bình Dương
20 Thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Công tác thanh niên Sở Nội vụ Bình Dương
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Tổng truy cập 1787302