Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Văn bản pháp quy
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 10 / 1 trang
1 Quyết định 07/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương UBND tỉnh23/03/2015
2 Quyết định 22/2014/QĐ-UBND Về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình DươngUBND tỉnh25/06/2014
3 Thông tư 09/2013/TT-BNV Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữBộ Nội vụ31/10/2013
4 Nghị định 01/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ Chính phủ03/01/2013
5 Thông tư 07/2012/TT-BNV Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quanBộ Nội vụ22/11/2012
6 Luật 01/2011/QH13 Luật Lưu trữQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam11/11/2011
7 Thông tư 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chínhBộ Nội vụ19/01/2011
8 Quyết định 1757/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở Nội vụ tỉnh Bình DươngUBND tỉnh28/04/2009
9 Quyết định 93/2007/QĐ-TTg Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phươngThủ tướng Chính phủ22/06/2007
10 Thông tư Liên tịch 55/2005/TTLT-BNV-VPCP Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bảnBộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ06/05/2005
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng truy cập 1693613