Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Văn bản pháp quy
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
12
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 23 / 2 trang
21 Quyết định 05/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định về khen thưởng, tôn vinh, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương” UBND tỉnh29/03/2011
22 Kết luận 83-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) “về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam30/08/2010
23 Nghị định 42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Chính phủ15/04/2010
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập4
Tổng truy cập 1705570