Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Văn bản pháp quy
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
12
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 23 / 2 trang
1 Chỉ thị 02/CT - TTg Về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với ngừoi có công với cách mạngThủ tướng Chính phủ25/01/2016
2 Hướng dẫn 347/HD-HĐND Công tác khen thưởng của HĐND các cấp tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016HĐND tỉnh17/11/2015
3 Chỉ thị 35/CT-TTg Về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015Thủ tướng Chính phủ19/05/2015
4 Quyết định 07/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương UBND tỉnh23/03/2015
5 Hướng dẫn 2819/HD-BTĐKT Tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Khối thi đua các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ươngBan Thi đua Khen thưởng TW19/12/2014
6 Kế hoạch 3793/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởngUBND tỉnh31/10/2014
7 Nghị định 85/2014/NĐ-CP Quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Kỷ niệm chương, Mẫu bằng, Khung, Hộp, Cờ của các hình thức khen thưởng và Danh hiệu thi đua, quản lý, cấp phất, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởngChính phủ10/09/2014
8 Thông tư 07/2014/TT-BNV Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013Bộ Nội vụ29/08/2014
9 Quyết định 32/2014/QĐ-UBND Về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh25/08/2014
10 Nghị định 65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013Chính phủ01/07/2014
11 Chỉ thị 34-CT/TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởngBan chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam07/04/2014
12 Quyết định 437/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tổ chức phân chia Cụm, Khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đuaUBND tỉnh27/02/2014
13 Luật 39/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởngQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam16/11/2013
14 Quyết định 15/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh30/05/2013
15 Quyết định 13/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định giải thưởng môi trường cho cá nhân, tổ chức, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh14/05/2013
16 Nghị định 39/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởngChính phủ27/04/2012
17 Hướng dẫn 22/HD-SNV-LĐLĐ Tổ chức thực hiện công tác khen thưởng đối với công chức viên chức và người lao động trực tiếp trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình DươngSở Nội vụ - Liên đoàn Lao động15/03/2012
18 Quyết định 43/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định đối tượng, tiêu chí, trình tự thủ tục xét khen thưởng Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh17/10/2011
19 Quyết định 1676/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng Khen thưởng, tôn vinh, công nhận danh hiệu Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình DươngUBND tỉnh10/06/2011
20 Thông tư 71/2011/TT-BTC Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởngBộ Tài chính24/05/2011
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập4
Tổng truy cập 1693499