Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Văn bản pháp quy
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
123
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 41 / 3 trang
21 Nghị định 07/2012/NĐ-CP Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành Chính phủ09/02/2012
22 Luật 03/2011/QH13 Luật Tố cáoQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam11/11/2011
23 Luật 02/2011/QH13 Luật khiếu nạiQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam11/11/2011
24 Nghị định 97/2011/NĐ-CP Quy định về Thanh tra viên và Cộng tác viên Thanh traChính phủ21/10/2011
25 Nghị định 86/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh traChính phủ22/09/2011
26 Thông tư 05/2011/TT-TTCP Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh traThanh tra Chính phủ10/01/2011
27 Luật 56/2010/QH12 Luật Thanh traQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam15/11/2010
28 Thông tư 04/2010/TT-TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh,kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo Thanh tra Chính phủ26/08/2010
29 Thông tư 02/2010/TT-TTCP Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh traThanh tra Chính phủ02/03/2010
30 Thông tư 1680/2009/TT-TTCP Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong các cơ quan thanh tra Nhà nước phải định kỳ chuyển đổi Thanh tra Chính phủ17/07/2009
31 Quyết định 1131/2008/QĐ - TTCP Về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra Chính phủ18/06/2008
32 Nghị định 158/2007/NĐ-CP Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ27/10/2007
33 Thông tư 08/2007/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xủ lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước Bộ Nội vụ01/10/2007
34 Quyết định 1860/2007/QĐ-TTCP-TCCB V/v ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ thanh traThanh tra Chính phủ06/09/2007
35 Luật 01/2007/QH12 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũngQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam04/08/2007
36 Nghị định 102/2007/NĐ-CP Quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ Chính phủ14/06/2007
37 Quyết định 64/2007/QĐ-TTg Ban hành quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức Thủ tướng Chính phủ10/05/2007
38 Quyết định 2151/2006/QĐ-TTCP Ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn thanh traThanh tra Chính phủ10/11/2006
39 Nghị định 107/2006/NĐ-CP Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách Chính phủ22/09/2006
40 Luật 55/2005/QH11 Luật phòng, chống tham nhũngQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam29/11/2005
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập5
Tổng truy cập 1693369