Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Văn bản pháp quy
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
123
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 41 / 3 trang
1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh06/04/2015
2 Quyết định 11/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh03/04/2015
3 Quyết định 07/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương UBND tỉnh23/03/2015
4 Thông tư 07/2014/TT-TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánhThanh tra Chính phủ31/10/2014
5 Nghị định 150/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 háng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ01/11/2013
6 Thông tư 08/2013/TT-TTCP Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhậpThanh tra Chính phủ31/10/2013
7 Thông tư 07/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chínhThanh tra Chính phủ31/10/2013
8 Thông tư 06/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết tố cáoThanh tra Chính phủ30/09/2013
9 Nghị định 90/2013/NĐ-CP Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao Chính phủ08/08/2013
10 Thông tư 04/2013/TT-TTCP Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nạiThanh tra Chính phủ29/07/2013
11 Thông tư 05/2013/TT-TTCP Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáoThanh tra Chính phủ29/07/2013
12 Nghị định 78/2013/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhậpChính phủ17/07/2013
13 Nghị định 59/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũngChính phủ17/06/2013
14 Thông tư 03/2013/TT-TTCP Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũngThanh tra Chính phủ10/06/2013
15 Thông tư 01/2013/TT-TTCP Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra Thanh tra Chính phủ12/03/2013
16 Thông tư 09/2012/TT-BNV Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lí công chức, viên chức Bộ Nội vụ10/12/2012
17 Luật 27/2012/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũngQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam23/11/2012
18 Nghị định 75/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nạiChính phủ03/10/2012
19 Nghị định 76/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáoChính phủ03/10/2012
20 Thông tư 02/2012/TT-TTCP Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũngThanh tra Chính phủ13/07/2012
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập5
Tổng truy cập 1693466