Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Văn bản pháp quy
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
12
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 38 / 2 trang
1 Nghị định 08/2016/NĐ - CP Quy định số lượng Phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chúc, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBNDChính phủ25/01/2016
2 Thông tư 01/2016/TT-BNV Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lậpBộ Nội vụ13/01/2016
3 Quyết định 1910/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phươngThủ tướng Chính phủ05/11/2015
4 Thông tư Liên tịch 04/2015/TTLT-BKTĐT-BTC-BNV Ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lậpBộ Kế hoạch & Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ28/05/2015
5 Công văn 2025/BNV-CQĐP V/v đẩy mạnh việc thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụBộ Nội vụ12/05/2015
6 Hướng dẫn 35-HD/BTCTW Thực hiện một số nội dung Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, ngày 09/3/2015 của Chính phủ "Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội"Ban Tổ chức Trung ương24/04/2015
7 Quyết định 07/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương UBND tỉnh23/03/2015
8 Chỉ thị 01/2015/CT-UBND Về việc triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh05/03/2015
9 Thông tư 01/2015/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ 01/01/2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo QĐ số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và QD8 số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởngBộ Nội vụ13/02/2015
10 Nghị định 09/2013/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việcChính phủ22/01/2015
11 Nghị định 04/2015/NĐ-CP Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lậpChính phủ09/01/2015
12 Quyết định 50/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh18/12/2014
13 Công văn 5228/BNV-CQĐP V/v xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xãBộ Nội vụ05/12/2014
14 Chỉ thị 20/CT-UBND Về việc tăng cường thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớiUBND tỉnh05/08/2014
15 Nghị định 107/2004/NĐ-CP Quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấpChính phủ01/04/2014
16 Quyết định 51/2013/QĐ-UBND Về việc quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và bảo lưu đối với hộ vừa thoát nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014-2015UBND tỉnh27/12/2013
17 Quyết định 32/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chế độ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh25/10/2013
18 Thông tư 24/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn khoản 2 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức,Bộ Lao động Thương binh và Xã hội17/10/2013
19 Nghị định 60/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việcChính phủ19/06/2013
20 Quyết định 16/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh17/06/2013
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 1693415