Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Văn bản pháp quy
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
123
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 59 / 3 trang
1 Công văn 2904/BNV-CCVC V/v tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016Bộ Nội vụ23/06/2016
2 Thông tư Liên tịch 56/2015/TTLT - BYT - BNV Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tếBộ Y tế - Bộ Nội vụ29/12/2015
3 Thông tư 08/2015/TT-BNV Hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữBộ Nội vụ28/12/2015
4 Thông tư Liên tịch 52/2015/TTLT - BTNMT - BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chínhBộ Tài nguyên MT - Bộ Nội vụ08/12/2015
5 Thông tư Liên tịch 53/2015 - TTLT - BTNMT - BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trườngBộ Tài nguyên MT - Bộ Nội vụ08/12/2015
6 Thông tư Liên tịch 54/2015 - TTLT - BTNMT - BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy vănBộ Tài nguyên MT - Bộ Nội vụ08/12/2015
7 Thông tư Liên tịch 55/2015 - TTLT - BTNMT - BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy vănBộ Tài nguyên MT - Bộ Nội vụ08/12/2015
8 Thông tư Liên tịch 56/2015/TTLT - BTNMT - BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trườngBộ Tài nguyên MT - Bộ Nội vụ08/12/2015
9 Thông tư Liên tịch 57/2015/TTLT - BTNMT - BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồBộ Tài nguyên MT - Bộ Nội vụ08/12/2015
10 Thông tư Liên tịch 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệBộ KHCN - Bộ Nội vu - Bộ Tài chính06/11/2015
11 Quyết định 1910/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phươngThủ tướng Chính phủ05/11/2015
12 Chỉ thị 3396/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2015 của Chính phủUBND tỉnh29/09/2015
13 Chỉ thị 15/CT-UBND Về việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủUBND tỉnh07/09/2015
14 Nghị định 56/2015/NĐ-CP Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ09/06/2015
15 Nghị định 53/2015/NĐ-CP Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chứcChính phủ29/05/2015
16 Thông tư Liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chếBộ Tài chính - Bộ Nội vụ14/04/2015
17 Thông tư 06/2015/TT-BKHCN Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngBộ Khoa học và Công nghệ26/03/2015
18 Quyết định 07/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương UBND tỉnh23/03/2015
19 Nghị định 108/2014/NĐ-CP Về chính sách tinh giản biên chếChính phủ20/11/2014
20 Công văn 2843/BNV-CCVC V/v thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chứcBộ Nội vụ29/07/2014
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Tổng truy cập 1693413