Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Văn bản pháp quy
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
12
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 24 / 2 trang
1 Công văn 978/UBND-NC V/v triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnhUBND tỉnh02/04/2015
2 Quyết định 09/2015/QĐ-TTg Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phươngThủ tướng Chính phủ25/03/2015
3 Kế hoạch 818/KH-UBND Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh23/03/2015
4 Quyết định 07/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương UBND tỉnh23/03/2015
5 Kế hoạch 562/KH-UBND Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015UBND tỉnh02/03/2015
6 Quyết định 4288/QĐ-UBND Thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình DươngUBND tỉnh24/12/2014
7 Quyết định 22/2014/QĐ-UBND Về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình DươngUBND tỉnh25/06/2014
8 Quyết định 1037/QĐ-UBND Ban hành chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh08/05/2014
9 Quyết định 1036/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bình DươngUBND tỉnh08/05/2014
10 Kế hoạch 4120/KH-UBND Công tác cải cách hành chính năm 2014UBND tỉnh31/12/2013
11 Quyết định 2239/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp tỉnh tại Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung tỉnh Bình DươngUBND tỉnh13/09/2013
12 Quyết định 859/QĐ-BNV Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015Bộ Nội vụ31/07/2013
13 Nghị quyết 76/NQ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020Chính phủ13/06/2013
14 Chỉ thị 07/CT-TTg Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020Thủ tướng Chính phủ22/05/2013
15 Công văn 1418/BNV-CCHC V/v hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnhBộ Nội vụ23/04/2013
16 Công văn 932/BNV-CCHC V/v hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnhBộ Nội vụ20/03/2013
17 Công văn 757/BNV-CCHC V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1333/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụBộ Nội vụ04/03/2013
18 Quyết định 1383/QĐ-BNV Phê duyệt Đề án "Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước"Bộ Nội vụ28/12/2012
19 Quyết định 1333/QĐ-BNV Phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015"Bộ Nội vụ14/12/2012
20 Quyết định 1332/QĐ-BNV Phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015"Bộ Nội vụ14/12/2012
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập4
Tổng truy cập 1693492