Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục
Loại thủ tục
select
Lĩnh vực
select
Đơn vị thực hiện
select
 
STTTên Thủ TụcLĩnh vựcĐơn vi thực hiệnTải về
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 2 / 1 trang
1 Thủ tục đăng ký biến động biên chế tiền lương hàng tháng, quý Biên chế - Tiền lương Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
2 Thủ tục đăng ký biến động biên chế tiền lương đầu năm Biên chế - Tiền lương Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink