Xem trả lời câu hỏi
Trả lời ý kiến
Câu hỏi : Kính chào ban biên tập, Trong một số văn bản hiện hành của tỉnh Bình Dương có quy định về chế độ công chức viên chức, học sinh ngành giáo dục tại các xã vùng xa, vùng khó khăn theo tiêu chí của tỉnh ( quyết định 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh) vậy xin quý cơ quan cho biết từ năm 2016 đến nay, theo tiêu chí của tỉnh thì Bình Dương có bao nhiêu xã vùng xa, vùng khó khăn , xin vui lòng cho biết tên các xã và cho biết tên văn bản quy định về phân loại xã vùng xa, vùng khó khăn ? Xin cảm ơn.
Tiêu đề : xã vùng sâu, xã khó khăn của tình Bình Dương Người gửi : Võ Thị Thu
Đia chỉ : Hiệp Số điện thoại : 0979848576
Email : chitsu155@yahoo.com.vn Ngày gửi : 22/11/2017
  SỞ NỘI VỤ BÌNH DƯƠNG
Trả lời :
Chào bạn Võ Thị Thu, Sở Nội vụ trả lời bạn như sau:

1. Theo tiêu chí của tỉnh Bình Dương thì thế nào là xã vùng sâu, vùng xa? Hiện tại tỉnh Bình Dương không có quy định tiêu chí xác định xã vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 40/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 về việc thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 13 xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Tiêu chí công nhân xã vùng khó khăn?

Hiện tại Chính phủ không có quy định xã vùng sâu, vùng xa mà chỉ xác định theo khu vực đối với các xã thuộc vùng dân tộc và miền núi được xác định theo 3 khu vực được quy định tại Điều 3 Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015. Việc xác định xã thuộc vùng khó khăn được thực hiện theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn; Trong đó, không có tỉnh Bình Dương.

3. Năm 2015 và năm 2016 Bình Dương có bao nhiêu xã vùng sâu, bao nhiêu xã vùng khó khăm, đó là những xã nào?

Căn cứ Thông tư Liên tịch số: 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTNXH-BTC-UBDT ngày 03/01/2005 của Ủy ban dân tộc miền núi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực và Công văn số 803/BNV-TL ngày 14/4/203 của Bộ Nội vụ về đính chính phụ cấp khu vực, tỉnh Bình Dương hiện có 16 xã được hưởng phụ cấp khu vực theo quy định của Trung ương gồm:

Xem chi tiết tại đây
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng truy cập 1693589