Xem trả lời câu hỏi
Trả lời ý kiến
Câu hỏi : Hiện e đang làm hợp động trong biên chế viên chức tại 1 đơn vị nhà nước trong tỉnh Bình Dương (đã kết thúc 1 năm tập sự từ t8/2016), cho e hỏi nếu muốn xét tuyển vào biên chế chính thức thì e phải làm những thủ tục nào ạ? e cảm ơn.
Tiêu đề : Xét tuyển năm 2017 Người gửi : Đỗ Thu Trang
Đia chỉ : Bình Dương Số điện thoại : 0975724048
Email : trangktmt@gmail.com Ngày gửi : 12/06/2017
  SỞ NỘI VỤ BÌNH DƯƠNG
Trả lời :
Chào bạn Thu Trang, Sở Nội vụ trả lời bạn như sau: Theo Điều 23 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định: Trình tự, thủ tục bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp sau khi hết thời gian tập sự như sau:
1. Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản theo các nội dung quy định như sau:
a) Nắm vững quy định của Luật Viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên chức, những việc viên chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng;
b) Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;
c) Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.
2. Người hướng dẫn tập sự có trách nhiệm nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản, gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá phẩm chất, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Nếu người tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì quyết định hoặc làm văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý viên chức ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Nếu người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì thực hiện bị chấm dứt Hợp đồng làm việc khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên...
Như vậy trường hợp của bạn nếu đã xét tuyển viên chức thì cần phải có ý kiến đánh giá của người hướng dẫn tập sự, biên bản họp xét quá trình tập sự của bạn tại cơ quan. Nếu bạn được đánh giá đạt yêu cầu trong thời gian tập sự từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì bạn được xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

Thân!
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 1693535