Xem trả lời câu hỏi
Trả lời ý kiến
Câu hỏi : tôi hiện tại đang làm cho một cơ quan nhà nước ở huyện Bàu Bàng, tôi đã thi công chức vào năm 2016 và đang hưởng ngạch cán sự. tôi nghe nói năm nay có tổ chức thi công chức. vậy cho tôi hỏi có tổ chức thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên không và thi vào lúc nào, các hồ sơ và điều kiện cần thiết để được thi. Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề : thi nâng ngạch công chức Người gửi : nguyễn xuân tín
Đia chỉ : huyện Bàu bàng, tỉnh Bình Dương Số điện thoại : 0908246098
Email : tinnx@binhduong.gov.vn Ngày gửi : 21/04/2017
  SỞ NỘI VỤ BÌNH DƯƠNG
Trả lời :
Chào bạn Nguyễn Xuân Tín, Sở Nội vụ trả lời bạn như sau:

Hiện nay tỉnh Bình Dương chưa có Kế hoạch thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự lên chuyên viên. Để được thi nâng ngạch theo quy định tại Điều 29 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định căn cứ, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện nâng ngạch công chức như sau: - Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: + Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền; + Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn; + Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi Có thời gian xếp lương cán sự hoặc tương đương tối thiểu là 3 năm (36 tháng), trong đó có 01 (một) năm gần nhất xếp lương cán sự (mã số 01.004) tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp đang xếp lương nhân viên hoặc tương đương thì thời gian xếp lương nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 5 năm (60 tháng), trong đó có 01 (một) năm gần nhất xếp lương nhân viên tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Hồ sơ thi nâng ngạch được thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 16 Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 gồm có: a) Bản sơ yếu lý lịch của công chức theo mẫu số 2c, có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức; b) Bản nhận xét, đánh giá công chức của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch; đ) Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức dự thi.

Thân !
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Tổng truy cập 1693450