Xem trả lời câu hỏi
Trả lời ý kiến
Câu hỏi : em đã có bằng tốt nghiệp đại học hành chính hệ vừa làm vừa học thì có cần phải học lớp QLNN ngạch chuyên viên không. Cho e xin văn bản quy định
Tiêu đề : lớp quản lý nhà nước ngach chuyen viên Người gửi : ngô minh quý
Đia chỉ : binh duong Số điện thoại : 0916644844
Email : minhquy1003@yahoo.com.vn Ngày gửi : 18/04/2017
  SỞ NỘI VỤ BÌNH DƯƠNG
Trả lời :
Chào bạn Ngô Minh Quý, Sở Nội vụ trả lời bạn như sau:

Theo quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức. Theo đó, Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên “ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công” Như vậy trường hợp của bạn có bằng tốt nghiệp đại học hành chính thì không cần phải học lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên.
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Tổng truy cập 1693445