Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ năm, 14/03/2019 | 08:08:56 GMT+7
Công nhận danh sách trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức từ cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018
Tập tin đính kèm:
Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ về ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 1699/UBND-NC ngày 24/4/2018 (kèm theo Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức tỉnh Bình Dương năm 2018 tại Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 24/4/2018) và Công văn số 1790/UBND-NC ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, từ ngạch cán sự và tương đương lên chuyên viên và tương đương, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính và đã được Bộ Nội vụ xem xét, phê duyệt theo Công văn số 2239/BNV-CCVC ngày 23/5/2018 về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính.

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh Bình Dương thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2018 theo Quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 13/11/2018. Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018 diễn ra trong 02 ngày 20/12/2018 và ngày 21/12/2018 tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.
Sau khi tổ chức chấm thi lần 1 và chấm phúc khảo các bài thi theo quy định, căn cứ ý kiến kết luận của ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng tại cuộc họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018 ngày 28/02/2019, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh Bình Dương công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018 tỉnh Bình Dương kể từ tháng 03/2019 (có danh sách kèm theo).

Sở Nội vụ sẽ ra quyết định cho từng cá nhân, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân rà soát lại thông tin những trường hợp trúng tuyển, nếu có sai sót hay thay đổi về cơ quan, đơn vị, hay biến động nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn từ tháng 01/2019 đến tháng 03/2019 đề nghị liên hệ Sở Nội vụ để cập nhật trước ra ra quyết định bổ nhiệm ngạch.

Riêng đối với nội dung thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Nội vụ công nhận kết quả trúng tuyển (Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh) để làm cơ sở cho UBND tỉnh ban hành quyết định nâng ngạch nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính theo quy định.

>> Danh sách trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch từ cán sự lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018 

>> Danh sách dự kiến xếp lương chuyên viên sau kỳ thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên và tương đương


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập5
Tổng truy cập 1693410