Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ sáu, 08/03/2019 | 15:53:24 GMT+7
Đề cương báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ
Tập tin đính kèm:
Thực hiện Quyết định số 2520/QĐ-BNV ngày 15/11/2018 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch, thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Bộ Nội vụ và Công văn số 5818/UBND-NC ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra của Bộ Nội vụ năm 2019. Để phục vụ cho công tác thanh tra của Bộ Nội vụ được chu đáo, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung kiểm tra sau:

1. Báo cáo bằng văn bản việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Giai đoạn báo cáo từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2019 và dự kiến đến hết quý II/2019 theo đề cương, biểu mẫu gửi kèm theo công văn này.

Lưu ý: các biểu mẫu được lập riêng cho từng năm 2015, năm 2016, năm 2017 và năm 2018. Riêng biểu mẫu số 01 được kẹp cùng danh sách trả tiền lương, tiền công đối với công chức và người lao động của tháng 01/2019.

2. Yêu cầu tất cả các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao biên chế hành chính báo cáo bằng văn bản theo đề cương, tổng hợp số liệu theo biểu mẫu gửi về Sở Nội vụ trước ngày 31/3/2019 (đồng thời gửi file mềm qua email kienphuc82@gmail.com để tổng hợp). 

3. Trong quá trình kiểm tra, nếu cần thiết, Sở Nội vụ sẽ trực tiếp làm việc với Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (có lịch làm việc cụ thể); các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ để làm việc với Sở Nội vụ.

Các tài liệu kèm theo:
- Đề cương thanh tra
- Biểu mẫu thanh tra
Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 1903092