Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ sáu, 21/09/2018 | 09:48:50 GMT+7
Triển khai sử dụng phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương
Tập tin đính kèm:

Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc nâng cấp phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương. Sở Nội vụ đã phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện việc nâng cấp và hoàn thiện phần mềm. Đầu tháng 10/2018, Sở Nội vụ đã phối hợp đơn vị thi công tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm cho các sở, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Sở Nội vụ đề nghị các sở, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:


1. Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định phân công công chức, viên chức quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.Đồng thời, có văn bản đăng ký tổng hợp kèm quyết định, danh sách trích ngang người được phân công quản lý phần mềm (theo mẫu tham khảo) về Sở Nội vụ trước ngày 14/11/2018 để tổng hợp. Khi nhận được đầy đủ thông tin, Sở Nội vụ sẽ cấp tài khoản cho cá nhân được phân công quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm nói trên. Lưu ý:

- Đối với các sở, ngành: có trách nhiệm tổng hợp danh sách trích ngang của cơ quan mình và các đơn vị trực thuộc.
- Đối với UBND cấp huyện: chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách của các phòng chuyên môn cấp huyện và của UBND cấp xã thuộc quyền quản lý.

2. Triển khai cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý tiến hành khai “Phiếu thông tin cán bộ, công chức, viên chức” theo mẫu và ký tên xác nhận các thông tin này chính xác. 
Sau khi được cấp tài khoản, các cơ quan, đơn vị và địa phương bố trí nhân sự để nhập thông tin từ các phiếu thông tin đã được khai báo vào phần mềm. Các phiếu thông tin được lưu trữ để đối chiếu với dữ liệu trên phần mềm khi cần thiết. Để không ảnh hưởng đến công việc hàng ngày, các cơ quan, đơn vị và địa phương có thể bố trí nhập dữ liệu ngoài giờ hành chính. Các cơ quan, đơn vị cần lưu lại những văn bản phân công nhân sự kèm số lượng nhập cụ thể để phục vụ công tác thanh toán phụ phí nhập liệu sau khi nghiệm thu.
Địa chỉ phần mềm: http://cbccvc.binhduong.gov.vn

3. Thời gian nhập liệu hoàn chỉnh đảm bảo hoàn thành trước ngày 06/12/2018 để Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra dữ liệu nhằm đảm bảo không sai sót trước khi nghiệm thu và đưa phần mềm vào khai thác chính thức (dự kiến từ tháng 01/2019).

4. Đề nghị các Sở, ngành; Chủ UBND cấp huyện tiến hành góp ý đối với dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm Quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương và gửi văn bản về Sở Nội vụ trước ngày 14/12/2018 để tổng hợp và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định nói trên.

5. Các văn bản: “Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm Quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương”; “Phiếu Thông tin cán bộ, công chức, viên chức”; mẫu “Quyết định phân công” và “Danh sách trích ngang” đề nghị các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã tải về theo các link bên dưới

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị và địa phương có gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ:

- Đối với dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và huyện, liên hệ ông Nguyễn Kiến Phúc – Phòng Công chức, viên chức, số điện thoại: 0274.3828944, di động: 0909.300.982

- Đối với dữ liệu cán bộ, công chức cấp xã, liên hệ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên theo số điện thoại: 0274.3859041, gặp ông Võ Văn Thạnh (di động: 0918.147.959) hoặc ông Nguyễn Đức Trọng (điện thoại di động: 0908.831.338).

- Đối với dữ liệu về quản lý đào tạo, liên hệ bà Lê Quỳnh Như – Phòng Đào tạo, Biên chế Tiền lương, số điện thoại: 0274.3821324, di động: 0918.829.662

- Đối với dữ liệu về biên chế, liên hệ bà Lê Thị Ngọc Hiền – Phòng Đào tạo, Biên chế Tiền lương, số điện thoại: 0274.3821324, di động: 0918.831.397./.

- Mẫu phiếu thông tin CBCCVC cấp huyện, tỉnh   
- Mẫu phiếu thông tin CBCC cấp xã    
- Danh sách trích ngang
- Biểu mẫu quyết định phân công nhập liệu
- Dự thảo Quyết định ban hanh quy chế sử dụng phần mềm


Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 1903010