Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Tin tức sự kiện
Thứ bảy, 28/05/2016 | 14:58:17 GMT+7
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tập tin đính kèm:

Ngày 24/5/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương đã họp xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở tỉnh Bình Dương. Theo Nghị quyết của Hội đồng bầu cử Quốc gia thì tỉnh Bình Dương có 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội để bầu lấy 09 đại biểu. Số đơn vị bầu cử: 03 đơn vị; Số đại biểu trúng cử: 09 đại biểu, trong đó: Trung ương giới thiệu 04 ứng cử viên đều trúng cử; Địa phương giới thiệu 11 ứng cử viên và đã trúng cử 05 đại biểu (đều đảm bảo đúng cơ cấu định hướng), với cơ cấu nữ 1 đại biểu đạt tỉ lệ 11,11%, ngoài đảng 1 chiếm tỉ lệ 11,11%, tái cử 2 đại biểu đạt tỉ lệ 22,22%, tôn giáo 1 đại biểu đạt tỉ lệ 11,11%; về trình độ: sau đại học 4 đại biểu đạt tỉ lệ 44,44%, đại học 5 đại biểu đạt tỉ lệ 55,56%.

Ông Mai Sơn Dũng - Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh
báo cáo UBBC tỉnh kết quả bỏ phiếu bầu cử ĐB QH khóa XIV và ĐB HĐND tỉnh Bình Dương
nhiệm kỳ 2016-2021

Cùng ngày 24/5/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương đã họp thông qua Biên bản Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sáng ngày 27/5/2016, Ủy ban bầu cử đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì tỉnh Bình Dương được bầu 70 đại biểu trên tổng cộng 115 người ứng cử. Số đơn vị bầu cử 17 đơn vị, Số đại biểu trúng cử: 70 đại biểu, với cơ cấu nữ 18 đại biểu đạt tỉ lệ 25,71%, dân tộc thiểu số 1 chiếm tỉ lệ 1,43%, trẻ tuổi 6 chiếm tỉ lệ 8,57%, ngoài đảng 3 chiếm tỉ lệ 4,29%, tái cử 25 đại biểu đạt tỉ lệ 35,71%, tôn giáo 1 đại biểu đạt tỉ lệ 1,43%; về trình độ: sau đại học 36 đại biểu đạt tỉ lệ 51,43%, đại học 34 đại biểu đạt tỉ lệ 48,57%.

Qua kết quả bầu cử, các đơn vị bầu cử cấp Quốc hội, cấp tỉnh đều bầu đủ đại biểu, số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ quy định do đó không có đơn vị bầu cử nào phải bầu thêm hay bầu lại.

 

Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 1903028